TZGZ | Potpore za sufinanciranje

Potpore za sufinanciranje za godinu 2021 su zatvorene sa datumom 01.10.2020 23:59:59

Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje u 2021. godini

14.09.2020

Uzevši u obzir neizvjesnost cjelokupne situacije zbog pandemije koronavirusa i time promijenjene okolnosti poslovanja, Turistička zajednica grada Zagreba produžuje rok za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata, manifestacija, marketinških projekata, skupova i kandidatura u 2021. godini putem Javnog poziva, koji je objavljen na internet stranici TZGZ-a, 23. srpnja 2020 godine. Novi rok prijave je do 1. listopada 2020. godine. Podsjećamo, Obrazac se predaje isključivo u digitalnom obliku, kroz sustav na poveznici https://digitalna-prijava.tzgz.hr/

Molimo prijavitelje za razumijevanje vezano za odlučivanje o prihvaćanju prijava jer će se tek u naknadnom razdoblju, a i uz mogućnost dodatne prilagodbe tijekom 2021. godine, moći finalizirati mogući iznosi potpore zbog svih okolnosti koje utječu na odlučivanje. Namjera je ovog Javnog poziva održati kontinuitet u odnosima s partnerima i omogućiti daljnje profiliranje turističkog proizvoda Zagreba. Zbog navedenog, ovaj Javni poziv za prikupljanje prijava tretira se kao iskazivanje i prikupljanje interesa za suradnju, s obzirom da realizacija ovisi o nizu faktora koje iz sadašnje pozicije nije moguće planirati niti predvidjeti.

_____________________________________________________________________________________________________________________

23.07.2020.

Turistička zajednica grada Zagreba objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata, manifestacija, marketinških projekata, skupova i kandidatura u 2021. godini pri čemu se prijave za sufinanciranje u 2021. godini prikupljaju putem online obrasca prijave (dalje: Obrazac) koji se nalazi na sljedećoj poveznici: https://digitalna-prijava.tzgz.hr

Ovaj Javni poziv obuhvaća i de minimis potpore koje se dodjeljuju sukladno Programu dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2021. godini (u nastavku: Program) koji se objavljuje u prilogu ovog Javnog poziva.

Zbog svih okolnosti tijekom 2020. godine, a koje se odnose na pandemiju koronavirusa, kao i na posljedice elementarne nepogode potresa u Zagrebu, molimo sve prijavitelje za razumijevanje vezano za odlučivanje o prihvaćanju prijava jer će se tek u naknadnom razdoblju, a i uz mogućnost dodatne prilagodbe tijekom 2021. godine, finalizirati mogući iznosi potpore. Namjera je ovog Javnog poziva održati kontinuitet u odnosima s partnerima i omogućiti daljnje profiliranje turističkog proizvoda Zagreba. Zbog navedenog, ovaj Javni poziv za prikupljanje prijava tretira se kao iskazivanje i prikupljanje interesa za suradnju, s obzirom da realizacija ovisi o nizu faktora koje iz sadašnje pozicije nije moguće planirati niti predvidjeti.

Putem navedene poveznice pristupate sustavu online registracije i prijave projekta (prilikom prvog pristupa kreirate profil). Prilikom kreiranja profila, prijedlog je registrirati se institucionalno kako bi mogli i naknadno pristupiti vašem jedinstvenom profilu pri čemu valja voditi računa da podaci od registracije (korisničko ime i lozinka) ostanu sačuvani među vama dostupnim službama. Odabirom opcije „Snimi i zatvori” svoju prijavu možete mijenjati i nadopunjavati zaključno s danom 15. rujna 2020. godine.


Nakon 15. rujna 2020. godine (odnosno odabirom opcije „Pošalji prijavu”), potvrđujete da ste vašu prijavu zaključili, vaša prijava je u tom trenutku zaprimljena i ista se više ne može mijenjati. Slanjem prijave potvrđujete prihvaćanje svih uvjeta Javnog poziva. Svoju prijavu i dalje možete pregledavati, preuzimati i ispisivati koristeći korisničke podatke (e-mail i lozinku) koje ste ranije kreirali.

Zadnji dan do kada možete prijaviti projekt, odnosno učitati Obrazac u online sustav je 15. rujna 2020. godine. Obrazac se predaje isključivo u digitalnom obliku, kroz sustav na poveznici https://digitalna-prijava.tzgz.hr

Unutar Obrasca moguće je učitati sve priloge (fotografije, projektna dokumentacija, promotivni materijal, troškovnik, dokumenti), a obvezni prilozi su skenirani izvornici sljedećih dokumenata:

 1. Dokaz o registraciji pravne osobe, izvadak iz odgovarajućeg registra u koji se upisuju pravne osobe, ne stariji od šest mjeseci,
 2. Dokaz nepostojanja duga prema Državnom proračunu odnosno dokaz urednog plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od šest mjeseci,
 3. Potpisana i ovjerena izjava o svim de minimis potporama na koje se primjenjuje Uredba 1407/2013, primljenim tijekom prethodne dvije godine i u tekućoj fiskalnoj godini. Izjava se odnosi na Prijavitelja kao i na sve partnere u projektu. (link na preuzimanje).
 4. Potpisana i ovjerena Izjava prijavitelja. (link na preuzimanje)

Ukoliko je više organizatora, za svakog je potrebno učitati dokumente iz točki 1., 2., 3. i 4. te je potrebno učitati skenirani izvornik obrasca Izjave o partnerstvu, supotpisan i ovjeren od strane Prijavitelja i partnera. (link na preuzimanje),

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova potpisuje se u slučaju odobrene potpore, prilikom potpisivanja pripadajućeg ugovora o sufinanciranju.

Nakon isteka roka za prijavu, pristupa se provjeri i ocjeni prijavljenih projekata te se temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma donosi prijedlog sredstava potpore za usvajanje Programa rada i financijskog plana za 2021. godinu. Prijavljeni projekti se ocjenjuju temeljem kriterija koji su u prilogu Javnog poziva, odnosno za potpore de minimis u prilogu Programa dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2021. godini.

TZGZ će elektroničkim putem obavijestiti Prijavitelje o (ne)prihvaćanju sufinanciranja.

Na sljedećim poveznicama pregledajte dokumente:

 1. Upute za prijavitelje
 2. Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2021. godini
 3. Kriteriji odobravanja financijske potpore
 4. Obrazac izjave o partnerstvu
 5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 6. Obrazac izjave o korištenju de minimis potpora
 7. Obrazac izjave prijavitelja
 8. Pojmovnik za de minimis potpore

 

Navedene dokumente možete pronaći i u sustavu online prijave kada se u isti registrirate.

Za sve upite o postupku prijave i dokumentaciji za prijavu projekata dostupni su kontakti:

Projekti i manifestacije:

·         e-mail: razvojproizvoda@infozagreb.hr

·         tel. 01 4898 532, 01 4898 533 i 01 4898 549, 01 4898 535, 01 4898 567

Marketinške (online i offline) aktivnosti:

·         e-mail: promidzba@infozagreb.hr i internetodjel@infozagreb.hr

·         tel. 01 4898 511 i 01 4898 510 (offline) te 01 4898 522, 01 4898 565 i 01 4898 530 (online)

Skupovi i kandidature:

·         e-mail: info@meetinzagreb.hr

·         tel. 01 4898 520, 01 4898 521, 01 4898 523.

 

OVDJE PRISTUPITE  SUSTAVU ONLINE REGISTRACIJE (KREIRANJU PROFILA) I PRIJAVE

Ovaj Javni poziv kao i njegovi rezultati mogu biti promijenjeni ili opozvani zbog utjecaja izvanrednih okolnosti zbog kojih neće biti moguće realizirati suradnju.

23.7.2020.