TZGZ | Potpore za sufinanciranje

Potpore za sufinanciranje za godinu 2022. su zatvorene sa datumom 20.09.2022. 23:59:59

Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje u 2023. godini

Turistička zajednica grada Zagreba objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata, manifestacija, marketinških projekata, skupova i kandidatura u 2023. godini pri čemu se prijave za sufinanciranje u 2023. godini prikupljaju putem online obrasca prijave (dalje: Obrazac) koji se nalazi na sljedećoj poveznici: https://digitalna-prijava.tzgz.hr

Ovaj Javni poziv obuhvaća i de minimis potpore koje se dodjeljuju sukladno Programu dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2023. godini (u nastavku: Program) koji se objavljuje u prilogu ovog Javnog poziva.

Zbog svih okolnosti tijekom 2021. i 2022. godine, a koje se odnose na pandemiju koronavirusa, kao i na posljedice elementarne nepogode potresa u Zagrebu, molimo sve prijavitelje za razumijevanje vezano za odlučivanje o prihvaćanju prijava jer će se tek u naknadnom razdoblju, a i uz mogućnost dodatne prilagodbe tijekom 2023. godine, finalizirati mogući iznosi potpore. Namjera je ovog Javnog poziva omogućiti daljnje profiliranje turističkog proizvoda Zagreba. Zbog navedenog, ovaj Javni poziv za prikupljanje prijava tretira se kao iskazivanje i prikupljanje interesa za suradnju, s obzirom da realizacija ovisi o nizu faktora koje iz sadašnje pozicije nije moguće planirati niti predvidjeti.

Ovaj Javni poziv kao i njegovi rezultati mogu biti promijenjeni ili opozvani zbog utjecaja  izvanrednih ili bilo kojih drugih okolnosti zbog kojih neće biti moguće realizirati suradnju.

Putem navedene poveznice pristupate sustavu online registracije i prijave projekta (prilikom prvog pristupa kreirate profil). Prilikom kreiranja profila, prijedlog je registrirati se institucionalno kako bi mogli i naknadno pristupiti vašem jedinstvenom profilu pri čemu valja voditi računa da podaci od registracije (korisničko ime i lozinka) ostanu sačuvani među vama dostupnim službama. Odabirom opcije „Snimi i zatvori” svoju prijavu možete mijenjati i nadopunjavati zaključno s danom 20. rujna 2022. godine.

Odabirom opcije „Pošalji prijavu” potvrđujete da ste vašu prijavu zaključili, vaša prijava je u tom trenutku zaprimljena i ista se više ne može mijenjati. Slanjem prijave potvrđujete prihvaćanje svih uvjeta Javnog poziva. Svoju prijavu i dalje možete pregledavati, preuzimati i ispisivati koristeći korisničke podatke (e-mail i lozinku) koje ste ranije kreirali.

Zadnji dan do kada možete prijaviti projekt, odnosno učitati Obrazac u online sustav je 20. rujna 2022. godine. Obrazac se predaje isključivo u digitalnom obliku, kroz sustav na poveznici https://digitalna-prijava.tzgz.hr

Unutar Obrasca moguće je učitati sve priloge (fotografije, projektna dokumentacija, promotivni materijal, troškovnik, dokumenti), a obvezni prilozi su skenirani izvornici sljedećih dokumenata:

 1. Dokaz o registraciji pravne osobe, izvadak iz odgovarajućeg registra u koji se upisuju pravne osobe, ne stariji od šest mjeseci,
 2. Dokaz nepostojanja duga prema Državnom proračunu odnosno dokaz urednog plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od šest mjeseci,
 3. Potpisana i ovjerena izjava o svim de minimis potporama na koje se primjenjuje Uredba Komisije (EU) 1407/13 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije (EU) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215/3, 7.7.2020.), primljenim tijekom prethodne dvije godine i u tekućoj fiskalnoj godini. Izjava se odnosi na Prijavitelja kao i na sve partnere u projektu. (link na preuzimanje).
 4. Potpisana i ovjerena Izjava prijavitelja. (link na preuzimanje)

Dodatno, ukoliko je više organizatora, za svakog je potrebno osim dokumenata iz točki 1., 2., 3. i 4., učitati i skenirani izvornik obrasca Izjave o partnerstvu, supotpisan i ovjeren od strane Prijavitelja i partnera. (link na preuzimanje).

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova potpisuje se u slučaju odobrene potpore, prilikom potpisivanja pripadajućeg ugovora o sufinanciranju.

Nakon isteka roka za prijavu, pristupa se provjeri i ocjeni prijavljenih projekata te se temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma donosi prijedlog sredstava potpore za usvajanje Programa rada i financijskog plana za 2023. godinu. Prijavljeni projekti se ocjenjuju temeljem kriterija koji su u prilogu Javnog poziva, odnosno za potpore de minimis u prilogu Programa dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2023. godini.

TZGZ će elektroničkim putem obavijestiti Prijavitelje o (ne)prihvaćanju sufinanciranja.

Na sljedećim poveznicama pregledajte dokumente:

 1. Upute za prijavitelje
 2. Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2023. godini
 3. Kriteriji odobravanja financijske potpore
 4. Obrazac izjave o partnerstvu
 5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 6. Obrazac izjave o korištenju de minimis potpora
 7. Obrazac izjave prijavitelja
 8. Pojmovnik za de minimis potpore

 

Navedene dokumente možete pronaći i u sustavu online prijave kada se u isti registrirate.

Za sve upite o postupku prijave i dokumentaciji za prijavu projekata dostupni su kontakti:

Projekti i manifestacije:

·         e-mail: razvojproizvoda@infozagreb.hr

·         tel. 01 4898 532, 01 4898 533 i 01 4898 549, 01 4898 535, 01 4898 567

Marketinške (online i offline) aktivnosti:

·         e-mail: marketing@infozagreb.hr i internetodjel@infozagreb.hr

·         tel. 01 4898 514 (offline) i 01 4898 530 (online)

Skupovi i kandidature:

·         e-mail: info@meetinzagreb.hr

·         tel. 01 4898 520, 01 4898 521, 01 4898 523.

 

OVDJE PRISTUPITE  SUSTAVU ONLINE REGISTRACIJE (KREIRANJU PROFILA) I PRIJAVE

Ovaj Javni poziv kao i njegovi rezultati mogu biti promijenjeni ili opozvani zbog utjecaja izvanrednih okolnosti zbog kojih neće biti moguće realizirati suradnju.