Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15, NN 69/22) kao i kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, NN 15/14 i NN 141/22).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Zagreba pisanim putem ili telefonom na broj: 01/4898555. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica grada Zagreba, Kaptol 5, 10000 Zagreb
  • na fax broj: 01/ 4814340
  • na e-mailsluzbenikzainformiranje@infozagreb.hr
  • donijeti osobno u Ured TZGZ, radnim danom od 8:30 do 16:30 sati. 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac:

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacijama (doc)
Obrazac zahtjev za ponovnu uporabu informacija (doc)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15NN 69/22)

Upitnik za samoprocjenu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023.