Pravni okvir

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Narodne novine br.: ( NN 52/2019 )

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Narodne novine br.: ( NN 52/2019 )

Zakon o turističkoj pristojbi
Narodne novine br.: ( NN 52/2019 )

Statut Turističke zajednice grada Zagreba
Narodne novine br.: ( NN 132/09NN 12/14 )