Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Narodne novine br.: (NN 52/2019, NN 42/2020)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Narodne novine br.: ( NN 52/2019 ); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 144/20)

  • Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/2020); dopuna (NN 64/21)

  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 88/2020)

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 148/2022)

Zakon o turističkoj pristojbi
Narodne novine br.: (NN 52/2019)

 

Statut Turističke zajednice grada Zagreba
Narodne novine br.: (NN 127/2020)
 

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine
Narodne novine br.: (NN 2/2023)