Turistički ured

 

Direktor TU dr.sc. Martina Bienenfeld Ured direktora Odjel za odnose s javnošću i međunarodne odnose Odjel za financije Odjel kontrolinga i razvoja Sektor za promociju i poslovni turizam Sektor za pravne i informativne poslove Sektor razvoja proizvoda Kongresni odjel Odjel za ljudske resurse i opće poslove Odjel za kulturni turizam Odjel za operativni marketing 1. Odsjek za sajmove, promociju i posebne projekte 2. Odsjek za promidžbeni materijal i skladište Odjel za turističku pristojbu Odjel za projekte u destinaciji Odjel za internet Odjel za turističko informativne poslove