Organizacija

Predsjednik TZGZ-a

Milan Bandić
Gradonačelnik 

  

Turističko vijeće TZGZ-a

Mario Šušak - HUP Zagreb d.d.

Jasmin Bajić - Croatia Airlines d.d.

Goran Vukov-Colić - Spektar putovanja d.o.o.

Tomislav Kramarić – Konzum d.d.

Tomislav Popović – HUP Zagreb d.d.

Daniela Gajski – Splendid d.o.o.

Lovorko Mamić – Atlas plus d.o.o.

Slobodan Ljubičić – Zagrebački holding d.o.o.

 

 

Skupština TZGZ-a

DJELATNOST PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJE HRANE
 

Zdenko Pezer - HUP Zagreb d.d.

Leon Begić – HUP Zagreb d.d.

Juro Radman – Globalan hrana d.o.o.

Željka Čuturić – Esplanade Oleandar d.o.o.

Gordan Šušak – Hotel Dubrovnik d.d.

Jasenka Petek – Metropolis tourist d.o.o.

Tomislav Kuliš – Palace hotel Zagreb d.d.

Danijel Dugić – Avenija d.o.o.

Siniša Bijelić – Hotel Laguna d.d.

Kristinka Modić Roso – Turopolis d.o.o.


ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI  

Željko Marković – Ban Tours d.o.o.

Lovorko Mamić – Adriatica.net d.o.o.

Bojan Aljinović – Atlas d.d.

 

TRGOVINA NA VELIKO I MALO, POPRAVAK VOZILA I MOTOCIKALA  

  
Marica Brljević – Konzum d.d. Zagreb

Ante Ćurić – Konzum d.d. Zagreb

Maja Krznarić – Philip Morris Zagreb d.o.o.

Sandra Kokorić – Spar Hrvatska d.o.o.

Ivan Mišetić – Atlantic Trade d.o.o.

Luka Vranješ – Grand Auto d.o.o.

Vedrana Klarić – Petrol d.o.o.

 

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 

Jasmin Bajić – Croatia Airlines d.d.

Marijana Miličević – Hrvatska pošta d.d.

 

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE


Maja Mandić – Hrvatski telekom d.d.

Marijana Bačić – Hrvatski telekom d.d.

Mirjana Gavrilović – A1 Hrvatska d.d.

Nikola Klisović – A1 Hrvatska d.d.

Katarina Fulir – TELE2 d.o.o.

Marijana Grubešić - TELE2 d.o.o.

Ivana Vukinovac Gelo – Nova TV d.d.

 

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

Marica Dusper – Zagrebački holding d.o.o.

Daniela Franić – Zagrebački holding d.o.o.

 

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI


Vjekoslav Srednoselec - Dentsu Aegis Network d.o.o.

Josip Željko Bašić – MPG d.o.o.


OSTALI 

Amra Peternel – Građanski nogometni klub Dinamo

Ivan Čavlović – INA industrija nafte d.d.

 

PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ

Verica Pesjak – Sobe i apartmani, Verica Pesjak

HOSTELIJER

Goran Osredečki – Pontus Campus d.o.o., Chillout hostel Zagreb