Članarina turističkim zajednicama – Zagreb

Uplatni račun (IBAN): HR7510010051713327153

Model plaćanja: HR67

Poziv na broj: OIB

Prema članku 12. stavak 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama poslove

evidencije, obračuna i naplate članarine obavlja Porezna uprava.