Poziv za iskazivanje interesa za provedbu udruženog oglašavanja u 2021. godini

TZGZ objavljuje poziv za iskazivanje interesa dionicima turističkih aktivnosti i ponude u destinaciji za provedbu Udruženog oglašavanja (UO) u 2021. godini.

Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ), kao destinacijska menadžment organizacija, ima interes sudjelovati u oglašavanju destinacije u cijelosti, kao i sveukupne turističke ponude destinacije, kroz provođenje promotivnih aktivnosti koje su od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu.

U tu svrhu TZGZ objavljuje poziv za iskazivanje interesa dionicima turističkih aktivnosti i ponude u destinaciji za provedbu Udruženog oglašavanja (UO) u 2021. godini. Razdoblje na koje se odnosi UO je od 30.10. 2021. do 15.12.2021.

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVEDBU UDRUŽENOG OGLAŠAVANJA U 2021. GODINI

UO 2021 MEDIA PLAN I OBRAZAC PRIJAVE