Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe i turističke članarine za 2021. godinu

29.06.2021. godine sustav eVisitor pokreće obračun paušala turističke pristojbe za 2021. godinu.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo turizma i sporta RH usvojilo tri pravilnika, a od njih dva reguliraju naplatu turističke pristojbe i turističke članarine na području grada Zagreba. Nastavno na isto prosljeđujemo vam upute zaprimljene od Hrvatske turističke zajednice. 

Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama 09.06.2021., a iste donosimo u nastavku:  

  1. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (NN 64/21 koji na snagu stupa s današnjim danom,
  2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 64/21) koji na snagu stupa s današnjim danom.

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobođene su plaćanja 50%  iznosa paušala turističke pristojbe i članarine za glavne te 100% iznosa za pomoćne krevete.

Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. ostvaruju osobe koje su zadovoljile sve navedene uvjete:

  1. Utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 09.06.2021.

*U slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 09.06.2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice

  1. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021.  
  2. U eVisitoru do 25.6.2021. nemaju evidentirano dugovanje veće od 20 kn

Iznimno za obveznike s potresom pogođenih područja pravo na oslobođenje plaćanja turističke pristojbe imaju:

  1. Vlasnici smještajnih objekata koji su zbog potresa u 2020. označeni kao neuporabljivi (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljivi (žuta oznaka), uz uvjet da nemaju ranije nepodmirenih obveza po osnovi turističke pristojbe
  2. Vlasnici ostvaruju pravo na oslobođenje, ako u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, nadležnoj turističkoj zajednici dostave dokaz da je objekt u 2021. označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).

Osobe koje u roku od 15 dana od dana stupanja Pravilnika na snagu, odnosno do 25.06.2021., podmire sve ranije obveze, ostvaruju pravo na oslobođenje plaćanja turističke pristojbe u 2021.

Nakon navedenog perioda i usklade podataka, točnije 29.06.2021. bit će pokrenut obračun paušalne turističke pristojbe.  

U slučaju objekata u domaćinstvu kategoriziranih kao studio apartman, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i sporta, prilikom zaduženja turističke članarine i turističke pristojbe pomoćni kreveti bit će obračunati kao glavni kreveti.

Do trenutka slanja predmetne obavijesti, a vezano za obračun turističke članarine, od Porezne uprave nismo zaprimili odgovor kada će isti biti vidljiv unutar informacijskog sustava Porezne uprave te ćemo vas o tome naknadno obavijestiti.

Izvor: Hrvatska turistička zajednica

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirati ured Turističke zajednice grada Zagreba na e-mail: evisitor@infozagreb.hr ili na telefon +385 1 4898 588.