Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje u 2024. godini

Turistička zajednica grada Zagreba objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata, manifestacija, marketinških projekata, skupova i kandidatura u 2024. godini.

Turistička zajednica grada Zagreba produžuje rok za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata, manifestacija, marketinških projekata, skupova i kandidatura u 2024. godini putem Javnog poziva, koji je objavljen na internet stranici TZGZ-a, 14. srpnja 2023. godine.

Novi rok prijave je do 30. rujna 2023. godine. Podsjećamo, Obrazac se predaje isključivo u digitalnom obliku, kroz sustav na poveznici https://digitalna-prijava.tzgz.hr/

15.9.2023.

Turistička zajednica grada Zagreba objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata, manifestacija, marketinških projekata, skupova i kandidatura u 2024. godini pri čemu se prijave za sufinanciranje u 2024. godini prikupljaju putem online obrasca prijave (dalje: Obrazac) koji se nalazi na sljedećoj poveznici: https://digitalna-prijava.tzgz.hr

Ovaj Javni poziv obuhvaća i de minimis potpore koje se dodjeljuju sukladno Programu dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2024. godini (u nastavku: Program) koji se objavljuje u prilogu ovog Javnog poziva.

Ovaj Javni poziv kao i njegovi rezultati mogu biti promijenjeni ili opozvani zbog utjecaja  izvanrednih ili bilo kojih drugih okolnosti zbog kojih neće biti moguće realizirati suradnju.

Putem navedene poveznice pristupate sustavu online registracije i prijave projekta (prilikom prvog pristupa kreirate profil). Prilikom kreiranja profila, prijedlog je registrirati se institucionalno kako bi mogli i naknadno pristupiti vašem jedinstvenom profilu pri čemu valja voditi računa da podaci od registracije (korisničko ime i lozinka) ostanu sačuvani među vama dostupnim službama. Odabirom opcije „Snimi i zatvori” svoju prijavu možete mijenjati i nadopunjavati zaključno s danom 17. rujna 2023. godine.

Odabirom opcije „Pošalji prijavu” potvrđujete da ste vašu prijavu zaključili, vaša prijava je u tom trenutku zaprimljena i ista se više ne može mijenjati. Slanjem prijave potvrđujete prihvaćanje svih uvjeta Javnog poziva. Svoju prijavu i dalje možete pregledavati, preuzimati i ispisivati koristeći korisničke podatke (e-mail i lozinku) koje ste ranije kreirali.

Zadnji dan do kada možete prijaviti projekt, odnosno učitati Obrazac u online sustav je 17. rujna 2023. godine. Obrazac se predaje isključivo u digitalnom obliku, kroz sustav na poveznici https://digitalna-prijava.tzgz.hr

Unutar Obrasca moguće je učitati sve priloge (fotografije, projektna dokumentacija, promotivni materijal, troškovnik, dokumenti), a obvezni prilozi su skenirani izvornici sljedećih dokumenata:

 

 1. Dokaz o registraciji pravne osobe, izvadak iz odgovarajućeg registra u koji se upisuju pravne osobe, ne stariji od šest mjeseci,
 2. Dokaz nepostojanja duga prema Državnom proračunu odnosno dokaz urednog plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od šest mjeseci,
 3. Potpisana i ovjerena izjava o svim de minimis potporama na koje se primjenjuje Uredba Komisije (EU) 1407/13 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije (EU) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215/3, 7.7.2020.), primljenim tijekom prethodne dvije godine i u tekućoj fiskalnoj godini. Izjava se odnosi na Prijavitelja kao i na sve partnere u projektu. (link na preuzimanje).
 4. Potpisana i ovjerena Izjava prijavitelja. (link na preuzimanje)

 

Dodatno, ukoliko je više organizatora, za svakog je potrebno osim dokumenata iz točki 1., 2., 3. i 4., učitati i skenirani izvornik obrasca Izjave o partnerstvu, supotpisan i ovjeren od strane Prijavitelja i partnera. (link na preuzimanje). 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova potpisuje se u slučaju odobrene potpore, prilikom potpisivanja pripadajućeg ugovora o sufinanciranju.

Nakon isteka roka za prijavu, pristupa se provjeri i ocjeni prijavljenih projekata te se temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma donosi prijedlog sredstava potpore za usvajanje Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu. Prijavljeni projekti se ocjenjuju temeljem kriterija koji su u prilogu Javnog poziva, odnosno za potpore de minimis u prilogu Programa dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2024. godini.

TZGZ će elektroničkim putem obavijestiti Prijavitelje o (ne)prihvaćanju sufinanciranja.

Na sljedećim poveznicama pregledajte dokumente:

 1. Upute za prijavitelje
 2. Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2024. godini
 3. Kriteriji odobravanja financijske potpore
 4. Obrazac izjave o partnerstvu
 5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 6. Obrazac izjave o korištenju de minimis potpora
 7. Obrazac izjave prijavitelja
 8. Pojmovnik za de minimis potpore

 

Navedene dokumente možete pronaći i u sustavu online prijave kada se u isti registrirate.

Za sve upite o postupku prijave i dokumentaciji za prijavu projekata dostupni su kontakti:

Projekti i manifestacije:

 •       e-mail: razvojproizvoda@infozagreb.hr
 •       tel. 01 4898 532, 01 4898 533 i 01 4898 549, 01 4898 535, 01 4898 567

 

Marketinške (online i offline) aktivnosti:

 •       e-mail: marketing@infozagreb.hr i internetodjel@infozagreb.hr
 •       tel. 01 4898 514 (offline) i 01 4898 530 (online)

  

Skupovi i kandidature:

 •       e-mail: info@meetinzagreb.hr
 •       tel. 01 4898 520, 01 4898 521, 01 4898 523.

 

OVDJE PRISTUPITE  SUSTAVU ONLINE REGISTRACIJE (KREIRANJU PROFILA) I PRIJAVE

Ovaj Javni poziv kao i njegovi rezultati mogu biti promijenjeni ili opozvani zbog utjecaja izvanrednih okolnosti zbog kojih neće biti moguće realizirati suradnju.

 

14. srpnja 2023.