Razvrstavanje otpada u gradu Zagrebu – letak za turiste

Grad Zagreb je izradio letak s informacijama za turiste u vezi razvrstavanja otpada na hrvatskom i na još 4 strana jezika.

Grad Zagreb je izradio letak s informacijama za turiste u vezi razvrstavanja otpada na hrvatskom, engleskom, njemačkom, francuskom i talijanskom jeziku, uz napomenu iznajmljivačima:

Preporučuje se iznajmljivačima da informiraju svoje goste o novom modelu sakupljanja miješanog otpada u gradu Zagrebu i obvezi  korištenja ZG vrećica za odlaganje miješanog komunalnog otpada te da svakom gostu osiguraju dovoljan broj vrećica odnosno da ih upute da su iste dostupne za kupnju u trgovinama i na kioscima. Također, predlaže se iznajmljivačima da podrže humanitarnu akciju prikupljanja čepova “Ubaci čep za skupi lijek” na način da osiguraju adekvatnu posudu u koju gosti mogu odlagati čepove te da ih periodički odnesu na reciklažno dvorište.

Izvor: Grad Zagreb