POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVEDBU UDRUŽENOG OGLAŠAVANJA U 2023. GODINI

Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ), kao destinacijska menadžment organizacija, ima interes sudjelovati u oglašavanju destinacije u cijelosti, kao i sveukupne turističke ponude destinacije, kroz provođenje promotivnih aktivnosti koje su od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu.

U tu svrhu TZGZ objavljuje poziv za iskazivanje interesa dionicima turističkih aktivnosti i ponude u destinaciji za provedbu Udruženog oglašavanja (UO) u 2023. godini. Razdoblje na koje se odnosi UO je od 1.3. do 15.12.2023.

UO u ovom pozivu predstavlja zajedničko oglašavanje koje obuhvaća oglašavanje turističke ponude zajedno s oglašavanjem destinacije, stoga TZGZ ostvaruje interes sudjelovati u UO.

Udruženo oglašavanje ponude destinacije u zakupu javnih medija obuhvaća opću destinacijsku promociju, promociju smještajne i ostalih oblika ponude koja predstavlja motiv dodatnih dolazaka i noćenja u destinaciji, doprinosi poboljšanju uvjeta dolaska i boravka turista te povećanju turističke potrošnje. Prilikom oglašavanja naglasak treba biti na ponudi u zimskim i proljetnim mjesecima zbog cjelogodišnje ponude destinacije, pri čemu je poželjno posebno istaknuti manifestacije u organizaciji TZGZ (Festival svjetla, Zagreb Classic, Artupunktura, Advent Zagreb), a što treba pridonijeti ukupnosti povećanja dolazaka i noćenja.

Prijave za sudjelovanje u UO u 2023. godini prikupljaju se elektroničkim putem: marketing@infozagreb.hr, a trebaju se sastojati od prijavnog obrasca i media plana (tablica u privitku) koji trebaju biti poslani, ovjereni i potpisani, do 17.2.2023. Uz media plan molimo dostaviti i kratki opis kampanje. Iznosi potrebni za oglašavanje upisuju se u tablicu zaokruženi na dvije decimale.

TZGZ će ovisno o kvaliteti media plana oglašavanja i broju pristiglih prijava odlučiti o udjelu financiranja UO. U odabranim dijelovima media plana u kojima TZGZ odluči sudjelovati, udio financiranja TZGZ bit će najmanje 70%.

UO provode nositelji oglašavanja u suradnji s TZGZ-om, a međusobnim ugovorom propisat će se sva prava i obveze.

Nositelji oglašavanja mogu biti:

1. Nositelji smještajne ponude – smještajni objekti
2. Turističke agencije

Prihvatljivi kanali oglašavanja su:

1. Offline oglašavanje (tiskani mediji)
2. Online oglašavanje (oglašavanje na portalima javnih medija, tekstualni oglasi na tražilicama i sl.)
3. Društvene mreže (plaćeni oglasi plasirani preko Ads Manager sustava za potrebe svoje promocije i sl.)
4. Out of home kampanje (billboard, citylight i sl.)

Način oglašavanja

Svi sudionici udruženog oglašavanja dužni su na vlastitim internetskim stranicama postaviti online oglas kojim se oglašava destinacija Zagreb na najmanje trećini prostora uz obavezno isticanje znaka destinacije koji će biti dostavljen od strane TZGZ-a, najmanje u formatu od 300x250 pixela, težine 40 KB (banner treba biti povezan s web stranicom TZGZ-a - www.infozagreb.hr). Oglas treba sadržavati i znak Hrvatske kao turističke destinacije (znak oglašavanja hrvatskog turizma Hrvatske turističke zajednice).

Kod oglašavanja na društvenim mrežama obavezno je navesti hashtag-ove destinacije kojima upravlja TZGZ:

#VisitZagreb, #LoveZagreb, #Zagreb

Nositelj oglašavanja dužan je u dogovoru s TZGZ-om prije pokretanja oglašavanja pripremiti prijedlog oglasa i poslati ga na odobrenje najmanje 5 dana prije objave te je odgovoran za poštivanje autorskih prava u korištenju materijala za oglašavanje. Potvrda odobrenja oglasa dio je dokazne dokumentacije.

Kandidature koje se neće razmatrati: 

- koje ne sadrže cjelokupnu dokumentaciju za prijavu
- koje su pristigle nakon propisanog roka
- koje nisu u skladu s propisanim uvjetima

Troškovi koji nisu predmet UO:

- troškovi posredovanja marketinških agencija (snose ih nositelji oglašavanja)
 - troškovi drugih vrsta kao što su npr. troškovi izrade web stranica i aplikacija, troškovi dodatnih usluga pripreme oglasa, troškovi redovnih aktivnosti i slično, te troškovi koji su obuhvaćeni drugim ugovorima s TZGZ-om i ostalim turističkim zajednicama

Isplata sredstava vrši se po realizaciji ugovorenog oglašavanja. Uz zahtjev za isplatu treba dostaviti i potpisani ugovor s media planom, dokaznu dokumentaciju (sreenshot oglasa i osnovnu statistiku oglasa – Facebook Insights, Instagram statistics, Google analytics i sl.), račune dobavljača za sve troškove i dokaze o plaćanju oglašavanja za koje se traži isplata udjela partnera. Zahtjev za isplatu neće biti odobren ukoliko nositelj oglašavanja nije poslao oglas na odobrenje i dobio potvrdu od strane TZGZ-a prije njegove objave. 

* svi troškovi navedeni u media planu odnose se na stvarno plaćene neto prihvatljive troškove dobavljačima prema ispostavljenim fakturama (PDV nije prihvatljiv za podmirivanje), a koje nositelj oglašavanja prilaže kao dio dokaza o plaćenom realiziranom oglašavanju

Partneri pod punom odgovornošću jamče za točnost i vjerodostojnost svih podataka koje dostavljaju u svojoj prijavnoj dokumentaciji i dokumentaciji o realizaciji oglašavanja.

OBRAZAC PRIJAVE I MEDIA PLAN

 

2.2.2023.