Potpora nastupima na turističkim sajmovima, kongresnim burzama, radionicama ili B2B eventima u 2024. godini

Turistička zajednica grada Zagreba planira članicama pružiti izravnu potporu kojom će se omogućiti olakšano sudjelovanje na turističkim sajmovima, kongresnim burzama, radionicama ili B2B eventima.

Naime, s ciljem što kvalitetnije prezentacije turističke i kongresno-incentive ponude grada Zagreba, od ove godine uvodimo unaprijeđeni sustav prijava putem digitalnog obrasca koji se nalazi na poveznici https://digitalna-prijava.tzgz.hr/. Time će, uz nastup na sajmovima u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, biti moguće prijaviti te ostvariti potporu i za samostalne aktivnosti i nastupe.

Ovim putem skrećemo pozornost na sljedeće:

- TZGZ omogućava potporu svojim članicama s ciljem što kvalitetnije promocije destinacije Zagreb. S tim u vezi, svi vizualni elementi štanda moraju upućivati na Zagreb, a promotivni materijali i programi moraju uključivati Zagreb kao destinaciju

- potpora se omogućuje isključivo za zakup izložbenog prostora ili kotizaciju za sudjelovanje, a mogu se kretati do najviše 50% cijene najpovoljnijeg izlagačkog prostora ili paketa sudjelovanja, o čemu prijavitelj prilaže valjanu dokumentaciju (cjenik, ponuda i sl.)

- potpora se smatra potporom male vrijednosti (de minimis potpora)

- za svaku aktivnost potrebno je popuniti zasebnu prijavu. Nakon pozitivne evaluacije i odobrenih sredstava, potpisuje se ugovor o potpori.

- nakon završetka aktivnosti za koju se ostvaruje potpora, potrebno je putem sustava za digitalnu prijavu podnijeti izvještaj uz predočenje dokaza o plaćenim računima za zakup izložbenog prostora ili kotizaciju.

Vaše cijenjene aktivnosti i nastupe za tekuću godinu pozvani ste prijaviti najkasnije do 25. ožujka 2024., a kasnije prijave će se prihvaćati u slučaju da preostanu ili budu odobrena dodatna sredstva za predmetnu namjenu.   

Veselimo se budućoj suradnji, dok za sve dodatne informacije i pojašnjenja, sa zadovoljstvom ostajemo na raspolaganju.