Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2023. godinu

Obavještavamo Vas da je Hrvatska turistička zajednica 1. ožujka 2023. u sustavu eVisitor pokrenula obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2023. za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Sukladno važećem Zakonu o turističkoj pristojbi članku 12. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe računa se prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u godini odnosno prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023.

Obveznik će biti zadužen za paušalni iznos turističke pristojbe bez obzira koliko je dugo posjedovao važeće rješenje o pružanju usluga u 2023. sukladno Mišljenju Ministarstva turizma i sporta.

Dospijeće godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe je jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine.

Sukladno tome u sustavu eVisitor vidljive su i uplatnice za godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za 2023. pod Financije/Uplatnica. 

Obavijest je dostupna i na početnoj strani sustava eVisitor pod Obavijesti TZ

Izvor: Hrvatska Turistička zajednica

Mišljenje Ministarstva turizma i sporta

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirati ured Turističke zajednice grada Zagreba na e-mail: evisitor@infozagreb.hr ili na telefon +385 1 4898 588.