Empirijsko istraživanje za doktorsku disertaciju Božidar Jaković, mag.oec.

Po prvi puta u Hrvatskoj se provodi istraživanje o parkovima prirode koje propituje zadovoljstvo atributima ponude te atribute/elemente održivog turizma s aspekta posjetitelja, na razini doktorskog rada.

Podaci u okviru empirijskog istraživanja se prikupljaju putem online anketnog upitnika, kako bi se došlo do aktualnih i posjetitelja koji su neki od promatranih parkova prirode posjetili do unazad godinu dana (PP Žumberak-Samoborsko gorje, PP Lonjsko polje i PP Papuk).

Anketni upitnik je usmjeren na ispitivanje stavova, razmišljanja i percepcije posjetitelja u parkovima prirode. Kao takav, sastavni je dio empirijskog istraživanja u okviru doktorske disertacije „Održivost turizma parkova prirode optimalnim umrežavanjem i korištenjem resursa“. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman, a odgovori i rezultati istog isključivo se koriste u gore navedene svrhe. Anketni upitnik se sastoji od 34 pitanja koja ne zahtijevaju nikakve osobne i osjetljive informacije od ispitanika. Za ispunjavanje Vam je potrebno do 10 minuta.

POVEZNICA na online anketni upitnik.