Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata, skupova, kandidatura i manifestacija u 2017. godini

Turistička zajednica grada Zagreba objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata, skupova, kandidatura i manifestacija u 2017. godini, pri čemu se prijave zaprimaju zaključno s danom 5. rujna 2016. godine, sukladno Uputi za prijavitelje.

Na sljedećim poveznicama pregledajte i/ili preuzmite sljedeće dokumente:

Upute za prijavitelje

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova

Obrazac izjave o partnerstvu

Izvješće o utrošenim sredstvima po ugovoru o financijskoj potpori

Ogledni primjerak ugovora o financijskoj potpori

 

Najčešća pitanja

Mogu li tražene dokumente predati putem e-pošte?

Ne, dokumenti se predaju isključivo redovnom poštom ili osobno, potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljeni u izvorniku na adresu Turistički ured, Kaptol 5, 10000 Zagreb.

 

Do kojeg datuma se prijave mogu poslati poštom?

U obzir dolaze i prijave s datumom otpreme pošte krajnjeg roka za dostavu prijave.

 

Mogu li saznati rezultate prije nego mi pošaljete službeni dopis?

Možete, odmah iza Nove godine, svakim radnim danom na brojeve telefona u nastavku

  •         Projekti i manifestacije: 01 4898 531, 01 4898 532, 01 4898 533, 01 4898 535
  •         Kongresi i skupovi: 01 4898 520, 01 4898 521, 01 4898 523

 

Gdje se objavljuju rezultati prikupljanja prijava za sufinanciranje?

TZGZ će na internet stranicama www.tzgz.hr objaviti Program rada i financijski plan za 2017. godinu sa iznosima i popisom projekata kojima je odobrena potpora. TZGZ će tijekom siječnja i/li veljače 2017. godine pismenim putem (putem e-pošte) obavijestiti sve Podnositelje o (ne)prihvaćanju sufinanciranja.

TZ Zagreb

74nagrada i priznanja
6novootvorena hotela u 2018.

2,522,742noćenja u 2018. godini
1,403,727dolazaka u 2018. godini

24.548broj članova TZGZ u 2018. godini