Pravni okvir

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Narodne novine br.: ( NN 152/08 )


Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Narodne novine br.: ( NN 152
/08, NN 88/10, NN 110/15 )

Zakon o boravišnoj pristojbi
Narodne novine br.: ( NN 152/08, NN 59/09, NN 97/13, NN 158/13, NN 30/14 )

Statut Turističke zajednice grada Zagreba
Narodne novine br.: ( NN 132/09NN 12/14 )


 

Mint.hr Propisi iz područja turizma

Izmjene turističkih pravilnika na javnoj raspravi