Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje u 2020. godini

Turistička zajednica grada Zagreba objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata, manifestacija, marketinških projekata, skupova i kandidatura u 2020. godini pri čemu se prijave za sufinanciranje u 2020. godini prikupljaju putem online obrasca prijave (dalje: Obrazac) koji se nalazi na sljedećoj poveznici: http://digitalna-prijava.tzgz.hr

Ovaj Javni poziv obuhvaća i de minimis potpore koje se dodjeljuju sukladno Programu dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2020. godini (u nastavku: Program) koji se objavljuje u prilogu ovog Javnog poziva.

Putem navedene poveznice pristupate sustavu online registracije i prijave projekta (prilikom prvog pristupa kreirate profil). Prilikom kreiranja profila, prijedlog je registrirati se institucionalno kako bi mogli i naknadno pristupiti vašem jedinstvenom profilu pri čemu valja voditi računa da podaci od registracije (korisničko ime i lozinka) ostanu sačuvani među vama dostupnim službama. Odabirom opcije „Snimi i zatvori” svoju prijavu možete mijenjati i nadopunjavati zaključno s  danom 16. rujna 2019. godine. 

Nakon 16. rujna 2019. godine (odnosno nakon odabira opcije „Pošalji prijavu“) svoju prijavu možete pregledavati, preuzimati i ispisivati koristeći korisničke podatke (e-mail i lozinku) koje ste ranije kreirali.

 

Zadnji dan do kada možete prijaviti projekt,
odnosno učitati Obrazac u online sustav je 16. rujna 2019. godine.

Obrazac se predaje isključivo u digitalnom obliku, kroz sustav na poveznici http://digitalna-prijava.tzgz.hr

 

Unutar Obrasca moguće je učitati sve priloge (fotografije, projektna dokumentacija, promotivni materijal, troškovnik, dokumenti), a obvezni prilozi su skenirani izvornici sljedećih dokumenata:

- dokaz o registraciji pravne osobe, izvadak iz odgovarajućeg registra u koji se upisuju pravne osobe, ne stariji od šest mjeseci,

- dokaz nepostojanja duga prema Državnom proračunu odnosno dokaz urednog plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od šest mjeseci.

Prilikom prijave svi prijavitelji su dužni učitati potpisanu i ovjerenu izjavu o svim de minimis potporama (u prilogu ovom pozivu) na koje se primjenjuje Uredba 1407/2013, primljenim tijekom prethodne dvije godine i u tekućoj fiskalnoj godini, a koja se nalazi u prilogu Javnog poziva. Izjava se odnosi na Prijavitelja kao i na sve partnere u projektu. Ujedno, svi prijavitelji i partneri su dužni učitati potpisanu i ovjerenu izjavu Prijavitelja koja se nalazi u prilogu javnog poziva.

Na sljedećim poveznicama pregledajte dokumente:

  1. Upute za prijavitelje
  2. Obrazac izjave o partnerstvu
  3. Kriteriji odobravanja financijske potpore
  4. Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2020. godini
  5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
  6. Izjava o korištenju de minimis potpora
  7. Izjava prijavitelja
  8. Pojmovnik

Navedene dokumente možete pronaći i u sustavu online prijave kada se u isti registrirate.

Nakon isteka roka za prijavu, pristupa se provjeri i ocjeni prijavljenih projekata te se temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma donosi prijedlog sredstava potpore za usvajanje Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu. Prijavljeni projekti se ocjenjuju temeljem kriterija koji su u prilogu javnog poziva, odnosno za potpore de minimis u prilogu Programa dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog proizvoda grada Zagreba u 2020. godini.

TZGZ će elektroničkim putem obavijestiti Prijavitelje o (ne)prihvaćanju sufinanciranja.

Za sve upite o postupku prijave i dokumentaciji za prijavu projekata dostupni su kontakti: 

 

Projekti i manifestacije:

 

Marketinške (online i offline) aktivnosti:

  • e-mail: promidzba@infozagreb.hr i internetodjel@infozagreb.hr
  • tel. 01 4898 511 i 01 4898 510 (offline) te 01 4898522 i 01 4898 530 (online)

 

Skupovi i kandidature: 

 

OVDJE PRISTUPITE  SUSTAVU ONLINE REGISTRACIJE (KREIRANJU PROFILA) I PRIJAVE

TZ Zagreb

81nagrada i priznanja
3novootvorena hotela u 2019.

2.656.964noćenja u 2019. godini
1.459.572dolazaka u 2019. godini

27.586broj članova TZGZ u 2019. godini