Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata, skupova, kandidatura i manifestacija u 2016. godini

Turistička zajednica grada Zagreba objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata, skupova, kandidatura i manifestacija u 2016. godini, pri čemu se prijave zaprimaju zaključno sa danom 6. rujna 2015. godine. sukladno Uputi za prijavitelje.

Ove godine Turistička zajednica grada Zagreba promijenila je postupak podnošenja i obrade prijava za sufinanciranje te sukladno navedenom molimo da posebno obratite pažnju na upute za prijavitelje te se istih detaljno pridržavate.

Na sljedećim poveznicama pregledajte i/ili preuzmite sljedeće dokumente:

Upute za prijavitelje

Obrazac prijave za sufinanciranje u 2016.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova

Obrazac izjave o partnerstvu

Izvješće o utrošenim sredstvima po ugovoru o financijskoj potpori

Ogledni primjerak ugovora o financijskoj potpori

 

Najčešća pitanja

Mogu li tražene dokumente predati putem e-pošte?

Ne, dokumenti se predaju isključivo redovnom poštom, potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljeni u izvorniku na adresu Turistički ured, Dolac 2, 10000 Zagreb.

 

Do kojeg datuma se prijave mogu poslati poštom?

U obzir dolaze i prijave s datumom otpreme pošte krajnjeg roka za dostavu prijave.

 

Mogu li saznati rezultate prije nego mi pošaljete službeni dopis?

Možete, odmah iza Nove godine, svakim radnim danom na brojeve telefona u nastavku

  • Projekti i manifestacije: 01 4898 531, 01 4898 532, 01 4898 533, 01 4898 535
  • Kongresi i skupovi: 01 4898 520, 01 4898 521, 01 4898 523

 

Gdje se objavljuju rezultati prikupljanja prijava za sufinanciranje?

TZGZ će na internet stranicama www.tzgz.hr objaviti Program rada i financijski plan za 2016. godinu sa iznosima i popisom projekata kojima je odobrena potpora.

TZ Zagreb

81nagrada i priznanja
3novootvorena hotela u 2019.

2.656.964noćenja u 2019. godini
1.459.572dolazaka u 2019. godini

27.586broj članova TZGZ u 2019. godini