Dolasci i noćenja turista 2024.

Po vrstama objekta ožujak 2024./2023.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE OŽUJAK 2024./2023.

Vrsta objekta Dolasci III 2024 Dolasci III 2023 Indeks 2024./2023. Udio dolazaka Noćenja III 2024 Noćenja III 2023 Indeks 2024./2023. Udio noćenja
Hoteli 60.821 53.963 113 72,16% 107.709 101.007 107 63,24%
Objekti u domaćinstvu 12.111 11.445 106 14,37% 38.701 39.502 98 22,72%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 11.332 10.189 111 13,44% 23.455 21.890 107 13,77%
Nekomercijalni smještaj 24 8 300 0,03% 454 272 167 0,27%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 3 0 0 0,00% 5 0 0 0,00%
Ukupno 84.291 75.605 111 100% 170.324 162.671 105 100%


Zagreb, 24.04.2024. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 24.04.2024. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, ožujak 2024./2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE OŽUJAK 2024./2023.

Dolasci
Dolasci III 2024 Dolasci III 2023 Indeks 2024./2023. Udio dolazaka
UKUPNO: 84.291 75.605 111 100,00%
Domaći turisti: 22.743 22.688 100 26,98%
Strani turisti: 61.548 52.917 116 73,02%
Država Dolasci III 2024 Dolasci III 2023 Indeks 2024./2023. Udio dolazaka
1 Njemačka 5.420 4.372 124 6,43%
2 Italija 4.632 4.521 102 5,50%
3 Srbija 3.971 3.592 111 4,71%
4 SAD 3.739 3.304 113 4,44%
5 Bosna i Hercegovina 3.604 3.319 109 4,28%
6 Bugarska 2.779 1.679 166 3,30%
7 Koreja, Republika 2.443 1.083 226 2,90%
8 Austrija 2.388 2.015 119 2,83%
9 Slovenija 2.339 2.737 85 2,77%
10 Ujedinjena Kraljevina 2.172 2.395 91 2,58%
11 Ostale azijske zemlje 1.826 1.916 95 2,17%
12 Kina 1.767 848 208 2,10%
13 Španjolska 1.710 878 195 2,03%
14 Francuska 1.474 1.377 107 1,75%
15 Mađarska 1.415 1.366 104 1,68%
16 Nizozemska 1.088 928 117 1,29%
17 Rumunjska 1.074 883 122 1,27%
18 Poljska 1.011 989 102 1,20%
19 Švicarska 950 719 132 1,13%
20 Ukrajina 914 834 110 1,08%
ostale zemlje 14.832 13.162 113 17,60%


Zagreb, 24.04.2024. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 24.04.2024. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja III 2024 Noćenja III 2023 Indeks 2024./2023. Udio noćenja
UKUPNO: 170.324 162.671 105 100,00%
Domaći turisti: 41.572 42.358 98 24,41%
Strani turisti: 128.752 120.313 107 75,59%
Država Noćenja III 2024 Noćenja III 2023 Indeks 2024./2023. Udio noćenja
1 Njemačka 11.421 9.567 119 6,71%
2 Italija 10.183 10.514 97 5,98%
3 SAD 9.598 8.438 114 5,64%
4 Srbija 7.861 6.664 118 4,62%
5 Bosna i Hercegovina 6.397 6.086 105 3,76%
6 Ujedinjena Kraljevina 5.235 6.250 84 3,07%
7 Ostale azijske zemlje 4.825 3.757 128 2,83%
8 Španjolska 4.374 2.375 184 2,57%
9 Austrija 4.327 3.421 126 2,54%
10 Bugarska 3.794 2.946 129 2,23%
11 Slovenija 3.605 4.265 85 2,12%
12 Francuska 3.512 3.792 93 2,06%
13 Koreja, Republika 2.997 1.539 195 1,76%
14 Rumunjska 2.877 2.484 116 1,69%
15 Ukrajina 2.730 4.272 64 1,60%
16 Mađarska 2.623 2.597 101 1,54%
17 Kina 2.416 1.703 142 1,42%
18 Poljska 2.211 2.389 93 1,30%
19 Nizozemska 2.172 2.166 100 1,28%
20 Švicarska 1.964 1.616 122 1,15%
ostale zemlje 33.630 33.472 100 19,74%


Zagreb, 24.04.2024. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 24.04.2024. godine te su podložni promjenama