Dr.sc. Martina Bienenfeld na poziciju direktorice Turističke zajednice grada Zagreba dolazi u lipnju 2014. godine sa mjesta Voditeljice Odjela za turizam pri Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba, koji obavlja poslove provođenja strategije razvoja turizma, izrade planova, predlaganja mjera poticanja investicijskih aktivnosti u turizmu te brojne druge aktivnosti vezane za turizam Zagreba i Hrvatske. Martina Bienenfeld studirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz rad u našoj nacionalnoj aviokompaniji Croatia Airlines.
Godine 2004. završava poslijediplomski znanstveni studiji, smjer „Međunarodni turizam u nacionalnoj ekonomiji“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te stiče akademski stupanj magistra ekonomskih znanosti. 2019. godine završava poslijediplomski doktorski studij „Management“, doktorska disertacija na temu Marketing urbanog turizma u digitalnom okruženju.

U Turističkoj zajednici grada Zagreba, Martina Bienenfeld razvija turističku ponudu hrvatske metropole, a poseban naglasak stavlja na destinacijski menadžment kojeg provodi u suradnji s turističkom industrijom te javnim i privatnim sektorom, a u cilju još aktivnije promocije Zagreba, kao i njegovog boljeg turističkog pozicioniranja. Uz ljetnu kampanju Zagreb Summer Tour koja predstavlja niz manifestacija, uličnih i drugih festivala, sajmova i događanja, a koji svojom raznovrsnošću i kvalitetom također privlače veliki broj turista i građana Zagreba – tu se posebno ističu manifestacije Advent u Zagrebu i Festival svjetla Zagreb. Uz posebnu osmišljenu zimsku kampanju, zabilježeni su i odlični rezultati, a kao rezultat svega, Advent u Zagrebu s ponosom nosi titulu najboljeg Adventa u Europi tri godine za redom. Martina Bienenfeld pozicionira i promovira Zagreb kao cjelogodišnju destinaciju, razvijajući i posebne vrste turizma poput kulturnog, poslovnog i zdravstvenog. Isto tako, nastoji razvijati turizam na održiv način, a upravo sa stvaranjem cjelogodišnje ponude i stavljanjem naglaska na specifične vrste turizma, čini sve brojnijim gostima grada Zagreba boravak u glavnom gradu što kvalitetnijim i ugodnijim.