Pregled oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba


Na portalu www.potres.zagreb.hr dostupan je popis oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba, zajedno s ocjenom stanja nakon pregleda.

Podaci o oštećenim javnim objektima u vlasništvu Grada Zagreba objavljuju se na web stranici Grada Zagreba https://potres.zagreb.hr/ na kojoj se nalaze podaci o objektu, ocjeni nakon pregleda objekta, podatak o zaštićenom kulturnom dobru, godini gradnje i opisu štete.

27.04.2020