Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID – 19)


Poštovani članovi, svi zainteresirani, donesen je paket mjera za pomoć hrvatskom gospodarstvu uslijed pandemije COVID - 19 s glavnim ciljem očuvanja likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika.

Prva mjera koja je detaljnije predstavljena jest Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID – 19) koja kreće s primjenom od 23.03.2020. godine.
VIŠE O SAMOJ MJERI možete pronaći ovdje.
RAZDOBLJE TRAJANJA MJERE: od 1. ožujka 2020. godina, i dalje, a najduže do 3 mjeseca.
VISINA SUBVENCIJE: do 3.250 kuna po radniku

POSEBNO IZDVAJAMO


 1. Mjera se odnosi na Poslodavce iz sektora:

  • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
  • prijevoza i skladištenja
  • poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
  • radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
  • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
  • i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce

2. Dokumentacija koju dostavlja i popunjava Poslodavac:

3. Kriteriji

Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju:
Opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.
Opisno razlozi:
- pad prometa
- otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
- otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
- nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
- nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
- poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga.

Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:

  • Dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:

  • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.
23.03.2020

TZ Zagreb

81nagrada i priznanja
3novootvorena hotela u 2019.

2.656.964noćenja u 2019. godini
1.459.572dolazaka u 2019. godini

27.586broj članova TZGZ u 2019. godini