Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.


Izmjenama se povećava broj uključenih poslodavaca, mijenja način dokazivanja pada prometa, proširuje kategorija prihvatljivih korisnika mjere i uvodi mogućnost povlačenja dodatnih sredstava za fiksne troškove poslodavaca.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj u petak, 4. prosinca 2020. donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini u mjeri Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac.

Izmjene se odnose na ciljane skupine poslodavaca. Kao prihvatljivi poslodavci dodaju se poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom stožera.

Za dobivanje potpore, poslodavci će moći birati hoće li dokazivati ukupni pad zbirno travanj-rujan 2020. u odnosu na travanj-rujan 2019. ili će ga dokazivati mjesečno, usporedbom mjeseca za koji traži potporu s istim mjesecom u 2019.

Nadalje, u dijelu koji se veže za dokazivanja pada prihoda, Upravno vijeće odredilo je da se isti ne dokazuje striktno iz PDV obrasca, nego se daje mogućnost poslodavcima da određene prihode - poput prihoda od prodaje dugotrajne imovine, vlastite potrošnje za osobni automobil, posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija, posebnog postupka oporezivanja marže za rabljena dobra, posebnog postupka za prodaju putem javne dražbe, obavljanja usluga koje nisu predmet oporezivanja PDV-om u tuzemstvu - isključe iz vlastitih prihoda i da se na taj način realnije prikaže pad.

Također, omogućuje se korištenje potpore i za članove uprave, direktore, prokuriste i sl., s ciljem da se mjerom obuhvati što veći broj radnika kod poslodavca. 

Isto tako, svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO do 30. rujna 2020. mogu koristiti ovu mjeru za listopad, kao i za radnike zaposlene do 31. listopada 2020. za studeni, odnosno do 30. studenog 2020. za prosinac.

Dodatno, izmjenama se uvodi dodatni iznos financiranja dijela troškova poslodavcima kojima je zabranjen rad uslijed provođenja Odluke Nacionalnog stožera.

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Porezna uprava. Za ostvarivanje navedenog prava potrebno je podnijeti zahtjev  Poreznoj upravi, koja će postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva propisati i objaviti na svojim mrežnim stranicama. Po odobrenju zahtjeva od strane Porezne uprave, isplate poslodavcima će izvršavati HZZ.

Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta potražite ovdje.

Izvor: HZZ

05.12.2020